Wat is een creditcard precies en hoe gaat het gebruik in zijn werk?

Een creditcard is een pasje dat erg lijkt op een gewone bankpas. Echter, in tegenstelling tot zo’n reguliere pas hoef je met een creditcard pas achteraf te betalen. De creditcarduitgever schiet namelijk het bedrag van de transactie voor. Aan het einde van de kalendermaand ontvang je een rekeningoverzicht waar precies op staat vermeld wat de uitgaven van de desbetreffende maand zijn geweest. Afhankelijk van de gemaakte afspraak met de kredietverstrekker, moet dit bedrag in de meeste gevallen binnen 2 tot 4 dagen terugbetaald worden. Zo ga je bij gebruik van een creditcard een persoonlijke lening bij de creditcarduitgever aan.

Wanneer wordt je creditcard geregistreerd bij het BKR?

Er zijn verschillende creditcardvormen. Bij een creditcard waarvan je het uitgegeven bedrag binnen 30 dagen terug moet betalen, wordt deze niet BKR geregistreerd.

Sinds oktober 2016 worden alle leningen met een looptijd langer dan één maand met een bedrag hoger dan €250 aangemeld bij het BKR. Dit geldt dus ook voor alle creditcardleningen die aan deze classificaties voldoen.

Kortom, pas vanaf het moment dat je ervoor kiest om in meerdere termijnen terug te betalen, wordt de kaart BKR geregistreerd. In Nederland is dit niet de gebruikelijke gang van zaken. Om deze mogelijkheid tot je beschikking te hebben, moet er dus eerst een aparte overeenkomst met de creditcarduitgever gesloten worden.

De invloed van je creditcard op je BKR hypotheek

De invloed van je creditcard op je BKR hypotheek is dus geheel afhankelijk van de gekozen aflossingsvorm. Wordt telkens aan het eind van de kalendermaand het volledige bedrag betaald, dan wordt deze niet BKR geregistreerd. Met een gespreide betaling met een bedrag hoger dan €250 is dat wél het geval.

Ook het al dan niet hebben van betalingsachterstanden op je creditcard kan meespelen in de hypotheekbeoordeling. Vanaf minimaal 2 – en tot maximaal 4 maanden nadat je had moeten betalen wordt de betalingsachterstand bij het BKR gemeld. Zelfs nadat de schuld is voldaan, blijft die nog 5 jaar zichtbaar bij het BKR. Dit doet het BKR om te voorkomen dat je weer in financiële problemen kunt komen.

Voorkom een lagere hypotheek door je creditcard

Het is dus van belang dat je weet welke aflossingsvorm je precies bent aangegaan. Is de looptijd langer dan één maand met een bedrag hoger dan €250, dan wordt deze geregistreerd. Probeer daar waar mogelijk het in meerdere termijnen aflossen (ofwel: Gespreid Betalen Faciliteit) op te zeggen. Extra advies nodig over hoe jouw creditcard van invloed op je BKR Hypotheek kan zijn? Neem dan contact met ons op of vul onze BKR hypotheektest in.