Plausibele verklaring, wat is dat en wat kun je ermee?

Een plausibele verklaring een eigen verklaring hoe de codering of coderingen zijn ontstaan. De beschrijving moet kort en duidelijk zijn. Bijzaken zijn niet van belang en moeten zoveel mogelijk worden weggelaten. Het gaat om de beschrijvingen van de essentiële oorzaken van de achterstand(en) die hebben geleid tot de achterstandscodering(en). Duidelijke voorbeelden van oorzaken zijn verlies van jouw baan en langdurige ziekte. Maar er zijn ook legio andere redenen waardoor een achterstand kan  ontstaan. Wanneer je in de plausibele verklaring een begrijpelijke oorzaak aangeeft en indien noodzakelijk kunt aantonen dan is de kans groter dat een hypotheek verkrijgen haalbaar is. Uit het BKR overzicht blijkt wanneer de lening is geregistreerd in het BKR, wanneer de achterstand is gemeld en wanneer de achterstand is afgemeld of de lening of hypotheek is afgelost. Dit behoef je niet persé in plausibele verklaring te zetten. Je moet dit wel doen als het van toegevoegde waarde is voor de verklaring.

Er zijn in veel situaties wel mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen. Zo stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) regelt, dat bij bepaalde coderingen wel tot financiering van een woning kan worden overgegaan. Niet iedere bank volgt deze regelgeving en soms wijkt een bank in positieve zin ook af van de NHG regels. Het is dus niet zo makkelijk om te bepalen of jij wel een hypotheek kunt krijgen ondanks jouw BKR codering.

Wat is een plausibele verklaring?

Een plausibele verklaring is een eigen verklaring over hoe de codering of coderingen bij het BRK zijn ontstaan.

Waarom is een plausibele verklaring van belang?

Wanneer je een begrijpelijke oorzaak van het ontstaan van een achterstand kunt aantonen, kan dit in sommige gevallen je kans op het verkrijgen een hypotheek vergroten.

Kan ik een hypotheek krijgen met een plausibele verklaring?

Een plausibele verklaring biedt geen garantie op het verkrijgen van een hypotheek, maar deze kan in sommige gevallen de kans op het verkrijgen van een hypotheek vergroten.

Als wij mogelijkheden denken te hebben proberen wij voor jou de laagste rente en de beste voorwaarden uit de markt te halen. Wij doen alleen zaken met banken die in Nederland werkzaam zijn en onder controle staan van de Nederlandse bank.

Heb je en A4 codering dan zijn er geen mogelijkheden. Ook bij een hypotheekaanvraag met A3 codering is er geen kans om een hypotheek te verkrijgen.