HO: hypothecair krediet overige onroerende zaken

Met een code voor hypothecair krediet voor overige onroerende zaken is er nu een code voor alle hypotheken voor vastgoed dat niet als eerste woning wordt gebruikt. Stel, je vraagt een hypotheek aan om een tweede woning zoals bijvoorbeeld een vakantiewoning te financieren, dan wordt deze hypotheek met de code HO geregistreerd. Geldverstrekkers tellen dit bedrag niet mee in de bepaling van je maximum obligo. Maar eventuele huurinkomsten van deze tweede woning worden ook niet als inkomsten meegerekend.

Lees meer over een HO BKR codering.

ZK: zakelijk krediet

Tot 1 februari 2020 werden klanten met een zakelijk krediet geregistreerd onder de AK-code (aflopend krediet). Het geregistreerde bedrag werd door de bank of geldverstrekker ook meegenomen in de bepaling van je maximum obligo. Dit is nu veranderd. Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen zakelijke en hypothecaire kredieten, worden zakelijke kredieten nu zonder kredietbedrag geregistreerd onder de ZK-code.

ZO: zakelijke overige financiële verplichtingen

De ZO-code is een nieuwe code die wordt toegepast als een natuurlijk persoon een betaalachterstand heeft op een zakelijk krediet of bijvoorbeeld ongeoorloofd rood staat op zijn zakelijke rekening. Kredietverstrekkers keuren over het algemeen een aanvraag van een persoon met een ZO-codering niet goed. Het gaat bij ZO dus om een negatieve BKR-codering.

De overige BKR-coderingen

Heb je niet te maken met één van de bovenstaande nieuwe BKR-codes, maar zie je wel een codering op je BKR-overzicht staan, dan vind je hem waarschijnlijk hieronder.

DK: doorlopend krediet

Als je een doorlopend krediet afsluit, dan wordt dit op je BKR-overzicht met de DK-code vermeld.

AK: aflopend krediet

Een aflopend krediet zoals een persoonlijke lening wordt met de code AK bij het BKR geregistreerd.

VK: verzendhuiskrediet

Als je bij een webshop zoals Neckermann of Wehkamp een product tegen afbetaling koopt, dan wordt dit ook als lening door het BKR geregistreerd. De code die hiervoor gebruikt wordt is VK.

RN of RH: restschuld op de hypotheek

Wanneer er een restschuld is ontstaan na de verkoop van je woning en er geen aanspraak gemaakt is op de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), dan wordt er een RH-codering op je BKR-profiel gezet. Heb je wel aanspraak gemaakt op de NHG, dan krijg je te maken met een RN-code.

HY: hypothecair krediet

Deze registratie staat voor een lopende hypotheek. Hypotheken worden echter pas op je BKR-overzicht vermeld na een achterstand van een paar maanden. Het kan dus zijn dat je een hypotheek hebt lopen, maar de HY-code niet op je overzicht vermeld staat.

RO: restant obligo

Leningen die niet vallen onder de positieve registraties, worden met een RO-code voorzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan structureel en ongeoorloofd rood staan op je bankrekening.

OO: overige obligo’s

Heb je te maken met een schuldeis of een betaalachterstand die niet onder bovenstaande codes valt, dan krijg je te maken met een OO-code op je BKR-overzicht. Let wel, het gaat hier om een negatieve codering.

SR: schuldregeling

Zodra er een schuldregeling getroffen is voor je betaalachterstand, dan wordt dit met de SR-code op je BKR-profiel vermeld.

Als je niet weet of en met welke coderingen je te maken hebt, dan kun je gemakkelijk online je BKR-overzicht opvragen. Twijfel je of je met jouw BKR codering wel een nieuwe hypotheek of lening kunt aanvragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Of kom meteen te weten of je in aanmerking komt voor een goedgekeurde hypotheek door onze BKR Hypotheektest te doen.

Op welke kredieten zit een codering?

Elk krediet dat hoger is dan €250,-- en dat langer loopt dan een maand, wordt bij het BKR geregistreerd. De kredieten zijn verdeeld in categorieën, die elk een eigen codering hebben.

Hoe weet ik met welke coderingen ik te maken heb?

Je kunt je BKR-overzicht opvragen op de website van het BKR, met gebruik van iDin. iDIN is het veilige methode om je te identificeren.