Geen verkorting bij aan corona gerelateerde BKR-registraties

 

 

Toch vindt minister Koolmees een verkorting van aan corona gerelateerde BKR-registraties niet nodig. Veel banken en andere kredietverstrekkers zijn consumenten immers al tegemoetgekomen om extra betalingsregelingen of zelfs betaalpauzes aan te bieden. Als consumenten bij aanvang van de betalingsregeling nog niet te maken hadden met een BKR-registratie, dan leidde de betalingsregeling of pauze bij consumptie kredieten ook niet tot een BKR-registratie. Volgens minister Koolmees moet het BKR juist in tijden waarin consumenten financieel extra kwetsbaar zijn, de consument goed beschermen tegen overkreditering. “Gelet op het belang hiervan zie ik op dit moment geen aanleiding te vragen om verkorting van de door de BKR gehanteerde registratietermijn”, aldus de minister.

 

Of geld lenen mogelijk is, moet individueel bekeken worden

 

De Tweede Kamer stelde ook de vraag over mensen, die door een levensgebeurtenis in het verleden, zoals een echtscheiding, een BKR-registratie opliepen, nu ook nog altijd geen hypotheek of zelfs telefoonabonnement kunnen krijgen, ook al zijn de achterstanden uit het verleden weer ingehaald.

Maar ook hier ziet minister Koolmees geen probleem of reden tot actie. De minister staat erop dat het BKR een volledig beeld van de financiële situatie van een consument geeft. Daar hoort ook bij dat een afbetaalde betalingsachterstand vermeld wordt.

De minister legt verder uit dat het BKR verder geen rol heeft “in de besluitvorming of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een krediet”. Deze beslissing blijft in handen van de bank of geldverstrekker. De cijfers zouden dan ook aantonen dat men ook met een achterstand uit het verleden geld kan lenen. Eén op de vijf mensen met betalingsproblemen hebben immers binnen de vier jaar een nieuw consumptie krediet kunnen afsluiten.